Vakgebieden // Bedrijven

Ondernemingsrecht: waaronder commercieel recht en advies naar KMO’s

 • het opstellen en onderhandelen van alle courante commerciële contracten zoals o.m. concessie- en agentuurovereenkomsten, koop-verkoopcontracten, commerciële huur, …., evenals redactie van contract- en factuurvoorwaarden, offertes en bestelbons
 • handelspraktijken en consumentenbescherming - mededinging
 • geschillen met o.m. klanten, leveranciers, …
 • invorderingen van onbetaalde facturen
 • intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, merken, tekeningen, modellen, octrooien)
 • productaansprakelijkheid

 

Vennootschapsrecht

 • oprichting vennootschappen
 • opmaak, nazicht en wijzigen van statuten, aandeelhoudersovereenkomsten
 • geschillen tussen aandeelhouders
 • bestuurdersaansprakelijkheid

 

Privacy - GDPR

 • adviseren van bedrijven en zelfstandigen inzake GDPR wetgeving
 • adviseren inzake de algemene gegevensbeschermingsstrategie in een bedrijf
 • eerste contactpunt met de gegevensbeschermingsautoriteit
 • opleiding van het personeel over de vereisten inzake gegevensbescherming
 • bijstand tijdens inspecties door de autoriteiten

 

Burgerlijk recht

 • algemeen

 

Arbeidsrecht

 • advies met betrekking tot en opstellen arbeidsovereenkomsten, aanwerven, tewerkstellen, ontslag van werknemers, sociaal strafrecht
 • schijnzelfstandigheid, welzijn op het werk

 

Publiek recht - ruimtelijke ordening

 • overheidsopdrachten
 • advies m.b.t. ruimtelijke ordening en stedenbouw

Insolventierecht

 • faillissement - ontbinding en vereffening
 • aangifte van schuldvordering
 • voorbereiding en aanvraag gerechtelijke reorganisatie
 • incasso- en invorderingsvraagstukken (zowel minnelijk als gerechtelijk)
 • beslagrecht en uitvoering door gerechtsdeurwaarder
 • zekerheden: eigendomsvoorbehoud en andere voorrechten

 

Aannemingsrecht/bouwzaken

 • geschillen met aannemers, onderaannemers, architecten, bouwheren…
 • opstellen van diverse aannemingsovereenkomsten, overeenkomsten voor bouwcoördinatie,….
 • betwistingen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de architect, aannemer...

 

Vastgoed- en huurrecht

 • erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal, vruchtgebruik
 • koop/verkoop
 • mede-eigendom
 • burenhinder
 • advies aan immo-makelaars, opstellen makelaarsovereenkomsten, betwistingen
 • voor verhuurders en/of huurders: opstellen huurovereenkomsten zowel m.b.t handelshuur als woninghuur, gemene huur (garage, loodsen), studentenhuur
 • bijstand in huurgeschillen

 

Verkeer en verzekeringen

 • strafrechtelijke en burgerrechtelijke verdediging bij verkeersovertredingen politierechtbank
 • geschillen aangaande verzekeringen
 • aansprakelijkheid
 • schadedossiers en –claims (alsook verweer hiertegen)

 

Strafrecht

 • verdediging voor de correctionele rechtbank
 • klacht met burgerlijke partijstelling