Vakgebieden // Particulieren

Burgerlijk recht

 • algemeen

 

Personen- en familierecht

 • huwelijk en samenwonen (feitelijk en wettelijk)
 • echtscheiding: Echtscheiding onderlinge toestemming (EOT), echtscheiding onherstelbare ontwrichting (EOO), dringende en voorlopige maatregelen, alimentatie, ouderlijk gezag, omgangsrecht, verblijfsregeling kinderen
 • erkenning, afstamming, voogdij en adoptie, ontkenning/erkenning vaderschap
 • aanvraag tot bewindvoering

 

Erfrecht en huwelijksvermogensrecht

 • vereffening-verdeling na echtscheiding
 • vereffening-verdeling na overlijden

 

Aannemingsrecht/bouwzaken

 • geschillen met aannemers, onderaannemers, architecten, bouwheren…
 • opstellen van diverse aannemingsovereenkomsten
 • betwistingen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de architect, aannemer...

 

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

 • advies en procedures

 

Arbeidsrecht

 • advies met betrekking tot arbeidsovereenkomsten
 • opstellen van arbeidsovereenkomsten

Vastgoed- en huurrecht

 • erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal, vruchtgebruik
 • koop/verkoop
 • mede-eigendom
 • burenhinder
 • advies aan immo-makelaars, opstellen makelaarsovereenkomsten, betwistingen
 • voor verhuurders en/of huurders: opstellen huurovereenkomsten zowel m.b.t handelshuur als woninghuur, gemene huur (garage, loodsen), studentenhuur
 • bijstand in huurgeschillen

 

Financiële moeilijkheden

 • faillissement
 • beslagrecht en uitvoering door gerechtsdeurwaarder

 

Verkeer en verzekeringen

 • strafrechtelijke en burgerrechtelijke verdediging bij verkeersovertredingen politierechtbank
 • geschillen aangaande verzekeringen
 • aansprakelijkheid
 • schadedossiers en –claims (alsook verweer hiertegen)

 

Strafrecht

 • verdediging voor de correctionele rechtbank
 • klacht met burgerlijke partijstelling